ДАВАЙ! vene keele õppematerjalid

Millised on «Davai!» õpiku eelised ja omadused?

Helimaterjalid

Kasulikud väljendid

Grammatikatabelid

Digiharjutused

Materjali kinnitamine

Meeldiv õppimine!

2023-03-28 14.50.19

«Давай!» alustajatele

See raamat on loodud neile, kes on alles alustanud vene keele õppimist, kuid see võib olla kasulik ka neile, kes soovivad oma algteadmisi värskendada ja praktikas kinnistada.
Õpikut võib kasutada nii õpetaja juhendamisel kui ka iseõppimiseks (enamik praktilisi harjutusi on vastustega).

Õpik sisaldab 65 õppetundi. 1 õppetund = 1 tund õppimist + sõnad.
Kogu materjal on mõeldud selleks, et anda põhiteadmisi vene keele sõnavarast ja grammatikast ning aktiveerida õpilaste suhtlemisoskust.
Õpik annab põhitasemel keeleoskuse kõigis neljas kõnetegevuse liigis (lugemine, kuulamine, rääkimine, kirjutamine).
See õpik on esimene osa täiskasvanutele mõeldud õpikute sarjast «Давай!», mille teine osa on juba tuntud õpik «Давай!» taasalustajatele (B1 – B2).

Kogu sõnavara omandades ja harjutusi tehes omandate kindlalt vene keele A2-tasemel.

taasalustajad

«Давай!» taasalustajatele

Väljaanne on mõeldud laiale lugejaskonnale, neile, kes on kunagi vene keelt õppinud, kuid unustanud, ja neile, kes vajavad oma teadmiste värskendamist ja süstematiseerimist.

Õpik on koostatud eelkõige kommunikatiivse lähenemisega, st suunatud rääkimisoskuse arendamisele, ja sobib kõigile, kes soovivad keskenduda rääkimisoskuse arendamisele. Peaaegu kõik harjutused on ühel või teisel viisil mõeldud selleks, et aidata õpilasel ületada keelebarjääri ja hakata vene keeles rääkima. See on üks parimaid abivahendeid sujuva ja korrektse suulise kõne arendamiseks.

Õpik on mõeldud iseõppimiseks, kuid seda võivad kasutada ka õpetajad oma õpilastega tundides.

Sõnavara teatud määral õppides ja harjutusi tehes saate kindlalt omandada vene keele B1-tasemel.

Õpiku sisu:

 • Ainult päevakajalised teemad, mis on igapäevaselt asjakohased reaalsetes olukordades.
 • Grammatilised konstruktsioonid ja sõnavara, mida emakeelekõnelejad kasutavad igapäevastes olukordades kõige sagedamini.
 • Lõbusad tekstid ja dialoogid, mis on emakeelekõnelejate poolt salvestatud
 • Tõhusad praktilised harjutused.
 • Lihtsalt jälgitavad grammatika selgitused.
 • Test, mis aitab õpilastel teada oma vene keele taset enne õppimise alustamist, ja lõpptest, et kontrollida, kui hästi nad on õpiku materjali omandanud.
 • Digiala kasutamise võimalus.
+Грамматика_Обложка-1

«ДАВАЙ!» vene keele grammatika õpik

«ДАВАЙ!» õpikute juurde on soovituslik soetada grammatikaõpik “Vene keele grammatika”

Mis on “Vene keele grammatika” eelised?:

 • autor selgitab eesti keeles vene keele grammatika põhireegleid
 • vene keele grammatika on lahti seletatud väga kergelt, paljude näidetega ja ülesannetega
 • kõik praktilised harjutused on varustatud vastustega, mida leiad kodulehelt
 • suur hulk harjutusi aitab kinnistada õpikus õpitud materjali

See õpik on abiks kõigile, kes soovivad värskendada oma teadmisi vene keele grammatikast ja parandada oma suulist ja kirjalikku kõnet.
Piltides saab tutvuda grammatikaõpikus olevate teemadega.

Head õppimist!

photo_2023-06-28_16-00-43

AUTORIST

Inga Mangus on lõpetanud Tartu Ülikooli ja tema lõputöö oli juba tema esimene õpik. Praegu Inga Mangus on pedagoogikateaduste doktor, tuntud vene ja eesti keele õpikute autor nii Eestis, kui ka välismaal. Tema sulest on ilmunud rohkem kui 40 õpikut ja kõiki neid eristab alati igapäevane keel ja uudne metoodiline lähenemine. Tema õpikute hulgas on õpikuid väikestele lastele, teismelistele, täiskasvanutele. Õpikuid kasutatakse nii koolis kui ka keelekursustel.
Eesti koolides kasutusel olev õpikute sari «Давай!» on saavutanud nii suure tuntuse, et seda hakati välja andma kirjastused üle maailma. Autor on väga uhke, et neid õpikuid kasutatakse vene keele õpetamiseks kõikjal maailmas. Inga Mangus pole mitte ainult autor, vaid ka kahe tütre ema. Ja üheks oma suurimaks saavutuseks peab ta seda, et tema enda lapsed valdavad vabalt kahte keelt: eesti ja vene keelt. Ta arvab, et see tõestab, et tema meetod on õige ja töötab! 🙂